Biển Chỉ Dẫn 301e Các Xe Chỉ Được Rẽ Trái

1 2 3 4 5
Biển Chỉ Dẫn 301e Các Xe Chỉ Được Rẽ Trái
Hệ Thống Biển Báo Hiệu Đường Bộ Việt Nam

Biển báo cấm đường bộ Việt Nam

Nhóm biển báo cấm gồm có 39 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 139 nhằm báo điều cấm hoặc hạn chế mà người sử dụng đường bộ phải tuyệt đối tuân theo.

Biển báo đường cấm Số hiệu biển báo:101
Tên biển báo: Đường cấm
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm đi ngược chiều Số hiệu biển báo: 102
Tên biển báo: Cấm đi ngược chiều
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm ôtô Số hiệu biển báo: 103a
Tên biển báo: Cấm ôtô
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm ôtô rẽ phải Số hiệu biển báo: 103b
Tên biển báo: Cấm ôtô rẽ phải
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ phải, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.
Biển báo cấm ôtô rẽ trái Số hiệu biển báo: 103c
Tên biển báo: Cấm ôtô rẽ trái
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ trái, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.
Biển báo cấm môtô Số hiệu biển báo: 104
Tên biển báo: Cấm môtô
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm ôtô và môtô Số hiệu biển báo: 105
Tên biển báo: Cấm ôtô và môtô
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và môtô đi qua trừ xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm ôtô tải Số hiệu biển báo: 106
Tên biển báo: Cấm ôtô tải
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm tất cả các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3,5Tấn đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm ôtô khách và ôtô tải Số hiệu biển báo: 107
Tên biển báo: Cấm ôtô khách và ôtô tải
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm ôtô chở hành khách và các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép trên 3,5Tấn kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm ôtô kéo moóc Số hiệu biển báo: 108
Tên biển báo: Cấm ôtô kéo moóc
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả môtô, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm máy kéo Số hiệu biển báo: 109
Tên biển báo: Cấm máy kéo
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.
Biển báo cấm đi xe đạp Số hiệu biển báo: 110a
Tên biển báo: Cấm đi xe đạp
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe đạp đi qua.
Biển báo cấm xe đạp thồ Số hiệu biển báo: 110b
Tên biển báo: Cấm xe đạp thồ
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này.
Biển báo cấm xe gắn máy Số hiệu biển báo: 111a
Tên biển báo: Cấm xe gắn máy
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị đối với xe đạp.
Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam) Số hiệu biển báo: 111b
Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam)
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v...
Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy) Số hiệu biển báo: 111c
Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy)
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v...
Biển báo cấm xe ba bánh loại không có động cơ Số hiệu biển báo: 111d
Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại không có động cơ
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi, xe đạp v.v...
Biển báo cấm người đi bộ Số hiệu biển báo: 112
Tên biển báo: Cấm người đi bộ
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm đi bộ qua lại.
Biển báo cấm xe người kéo, đẩy Số hiệu biển báo: 113
Tên biển báo: Cấm xe người kéo, đẩy
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của người tàn tật.
Biển báo cấm xe xúc vật kéo Số hiệu biển báo: 114
Tên biển báo: Cấm xe xúc vật kéo
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.
Biển báo hạn chế trọng lượng xe Số hiệu biển báo: 115
Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng xe
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo hạn chế trọng lượng trên trục xe Số hiệu biển báo: 116
Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng trên trục xe
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo hạn chế chiều cao Số hiệu biển báo: 117
Tên biển báo: Hạn chế chiều cao
Chi tiết báo hiệu: Cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều cao (tính đến điểm cao nhất kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.
Biển báo hạn chế chiều ngang Số hiệu biển báo: 118
Tên biển báo: Hạn chế chiều ngang
Chi tiết báo hiệu: Cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe ược ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.
Biển báo hạn chế chiều dài ôtô Số hiệu biển báo: 119
Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtô
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc Số hiệu biển báo: 120
Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kéo theo moóc kể cả ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo cự ly tối thiểu giữa hai xe Số hiệu biển báo: 121
Tên biển báo: Cự ly tối thiểu giữa hai xe
Chi tiết báo hiệu: Để báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có hiệu lực cấm các xe ôtô không được đi cách nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.
Biển báo dừng lại Số hiệu biển báo: 122
Tên biển báo: Dừng lại
Chi tiết báo hiệu: Biển có hiệu lực buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, cờ) cho phép đi.
Biển báo cấm rẽ trái Số hiệu biển báo: 123a
Tên biển báo: Cấm rẽ trái
Chi tiết báo hiệu: Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định được rẽ trái.
Biển báo cấm rẽ phải Số hiệu biển báo: 123b
Tên biển báo: Cấm rẽ phải
Chi tiết báo hiệu: Để báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định được rẽ phải.
Biển báo cấm quay xe Số hiệu biển báo: 124a
Tên biển báo: Cấm quay xe
Chi tiết báo hiệu: Cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) quay đầu theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Biển báo cấm ôtô quay đầu xe Số hiệu biển báo: 124b
Tên biển báo: Cấm ôtô quay đầu xe
Chi tiết báo hiệu: Cấm xe ôtô và xe môtô 3 bánh (cide car) quay đầu theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Biển báo cấm vượt Số hiệu biển báo: 125
Tên biển báo: Cấm vượt
Chi tiết báo hiệu: Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.
Biển báo cấm ôtô tải vượt Số hiệu biển báo: 126
Tên biển báo: Cấm ôtô tải vượt
Chi tiết báo hiệu: Cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3.5 tấn kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định vượt nhau. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.
Biển báo tốc độ tối đa cho phép Số hiệu biển báo: 127
Tên biển báo: Tốc độ tối đa cho phép
Chi tiết báo hiệu: Cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Biển báo cấm bóp còi Số hiệu biển báo: 128
Tên biển báo: Cấm bóp còi
Chi tiết báo hiệu: Cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.
Biển báo kiểm tra Số hiệu biển báo: 129
Tên biển báo: Kiểm tra
Chi tiết báo hiệu: Để báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe Số hiệu biển báo: 130
Tên biển báo: Cấm dừng xe và đỗ xe
Chi tiết báo hiệu: Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Biển báo cấm đỗ xe Số hiệu biển báo: 131
Tên biển báo: Cấm đỗ xe
Chi tiết báo hiệu: Để báo nơi cấm đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp Số hiệu biển báo: 132
Tên biển báo: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp
Chi tiết báo hiệu: Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo hướng ngược lại khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.
Biển báo hết cấm vượt Số hiệu biển báo: 133
Tên biển báo: Hết cấm vượt
Chi tiết báo hiệu: Biển báo các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng phải theo đúng luật đi đường bộ quy định về điều kiện cho phép vượt nhau.
Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa Số hiệu biển báo: 134
Tên biển báo: Hết hạn chế tốc độ tối đa
Chi tiết báo hiệu: Biển báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.
Biển báo hết tất cả các lệnh cấm Số hiệu biển báo: 135
Tên biển báo: Hết tất cả các lệnh cấm
Chi tiết báo hiệu: Biển báo hiệu đoạn đường hết tất cả các lệnh cấm.
Biển báo cấm đi thẳng Số hiệu biển báo: 136
Tên biển báo: Cấm đi thẳng
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng.
Biển báo cấm rẽ trái và rẽ phải Số hiệu biển báo: 137
Tên biển báo: Cấm rẽ trái và rẽ phải
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã đường phía trước cấm tất cả các loại xe cộ rẽ trái và rẽ phải.
Biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái Số hiệu biển báo: 138
Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ trái
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ trái.
Biển báo Cấm đi thẳng và rẽ phải

Số hiệu biển báo: 139
Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ phải
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ phải.

Biển báo cấm đường bộ Việt Nam

Biển báo nguy hiểm gồm 46 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 201 đến biển số 246 nhằm báo cho người sử dụng đường bộ biết trước tính chất của sự nguy hiểm trên đường để có biện pháp phòng ngừa, xử trí.

Biển báo Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái

Số hiệu biển báo: 201a
Tên biển báo: Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái
Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái.

Biển báo Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải Số hiệu biển báo: 201b
Tên biển báo: Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải
Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải.
Biển báo Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp Số hiệu biển báo: 202
Tên biển báo: Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp
Chi tiết báo hiệu: Dùng để báo nguy hiểm cho người lái xe giảm tốc độ, biển được đặt ở ngoài vị trí tiếp đầu (hay tiếp cuối) của đường ngoặt liên tục có tốc độ xe chạy cho phép (thiết kế) nhỏ hơn 60km/h, đoạn có ba hoặc trên ba đoạn cong ngược chiều nhau có bán kính đường cong nằm nhỏ hơn giá trị tối thiểu quy định của cấp đường, còn đoạn thẳng chêm giữa các đoạn cong thì bằng hoặc nhỏ hơn chiều dài có giá trị bé nhất của đường cong chuyển tiếp hay đoạn vuốt nối siêu cao.
Biển báo Đường bị hẹp cả hai bên Số hiệu biển báo: 203a
Tên biển báo: Đường bị hẹp cả hai bên
Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột cả hai bên.
Biển báo Đường bị hẹp về phía trái Số hiệu biển báo: 203b
Tên biển báo: Đường bị hẹp về phía trái
Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột về phía trái.
Biển báo Đường bị hẹp về phía phải Số hiệu biển báo: 203c
Tên biển báo: Đường bị hẹp về phía phải
Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột về phía phải.
Biển báo Đường hai chiều Số hiệu biển báo: 204
Tên biển báo: Đường hai chiều
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp đến đoạn đường vì lý do sửa chữa hoặc có trở ngại ở một phía đường mà phải giải quyết đi lại của phương tiện phía đường còn lại hoặc để báo trước đoạn đường đôi tạm thời hay thường xuyên các chiều xe đi và về phải đi chung.
Biển báo Đường giao nhau Số hiệu biển báo: 205a
Tên biển báo: Đường giao nhau
Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên).
Biển báo Đường giao nhau Số hiệu biển báo: 205b
Tên biển báo: Đường giao nhau
Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên).
Biển báo Đường giao nhau Số hiệu biển báo: 205c
Tên biển báo: Đường giao nhau
Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên).
Biển báo Đường giao nhau Số hiệu biển báo: 205d
Tên biển báo: Đường giao nhau
Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên).
Biển báo Đường giao nhau Số hiệu biển báo: 205e
Tên biển báo: Đường giao nhau
Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên).
Biển báo Giao nhau chạy theo vòng xuyến Số hiệu biển báo: 206
Tên biển báo: Giao nhau chạy theo vòng xuyến
Chi tiết báo hiệu: Báo trước nơi giao nhau có bố trí đảo an toàn ở giữa điểm giao, các loại xe qua điểm giao vòng trái, phải đi vòng xuyến qua đảo an toàn.
Biển báo Giao nhau với đường không ưu tiên Số hiệu biển báo: 207a
Tên biển báo: Giao nhau với đường không ưu tiên
Chi tiết báo hiệu: Đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.
Biển báo Giao nhau với đường không ưu tiên Số hiệu biển báo: 207b
Tên biển báo: Giao nhau với đường không ưu tiên
Chi tiết báo hiệu: Đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.
Biển báo Giao nhau với đường không ưu tiên Số hiệu biển báo: 207c
Tên biển báo: Giao nhau với đường không ưu tiên
Chi tiết báo hiệu: Đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.
Biển báo Giao nhau với đường ưu tiên Số hiệu biển báo: 208
Tên biển báo: Giao nhau với đường ưu tiên
Chi tiết báo hiệu: Đặt trên đường không ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên.
Biển báo Giao nhau có tín hiệu đèn Số hiệu biển báo: 209
Tên biển báo: Giao nhau có tín hiệu đèn
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước nơi giao nhau có sự điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn (hệ thống 3 đèn bật theo chiều đứng) và trong trường hợp thiết bị tín hiệu đèn không được nhìn thấy rõ ràng và kịp thời.
Biển báo Giao nhau với đường sắt có rào chắn Số hiệu biển báo: 210
Tên biển báo: Giao nhau với đường sắt có rào chắn
Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có rào chắn kín hay chắn nửa kín bố trí theo trật tự xen kẽ ở mỗi bên đường sắt và có nhân viên ngành đường sắt điều khiển giao thông.
Biển báo Giao nhau với đường sắt không có rào chắn Số hiệu biển báo: 211
Tên biển báo: Giao nhau với đường sắt không có rào chắn
Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông.
Biển báo Cầu hẹp Số hiệu biển báo: 212
Tên biển báo: Cầu hẹp
Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp đến cầu hẹp là loại cầu có chiều rộng lòng cầu (phần xe chạy) nhỏ hơn hoặc bằng 4.50 m (1 làn đường). Khi qua các cầu này các xe phải nhường nhau và chờ ở hai đầu cầu.
Biển báo Cầu tạm Số hiệu biển báo: 213
Tên biển báo: Cầu tạm
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp đến cầu tạm là loại cầu được làm để sử dụng tạm thời cho xe cộ qua lại.
Biển báo Cầu xoay - Cầu cất Số hiệu biển báo: 214
Tên biển báo: Cầu xoay-cầu cất
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp đến cầu xoay, cầu cất là những loại cầu trong từng thời gian có cắt giao thông đường bộ để cho tàu thuyền qua lại. Các phương tiện đi trên đường bộ phải chờ đợi.
Biển báo Kè, vực sâu phía trước Số hiệu biển báo: 215a
Tên biển báo: Kè, vực sâu phía trước
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp tới những chỗ có kè, vực sâu, hoặc bờ sông áp sát đường ở phía trước, cần đề phòng tình huống nguy hiểm vượt kè, tụt xuống vực sâu (thường có ở những chỗ ngoặt nguy hiểm).
Biển báo Kè, vực sâu phía trước Số hiệu biển báo: 215b
Tên biển báo: Kè, vực sâu phía trước
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp tới những chỗ có kè, vực sâu, hoặc bờ sông áp sát đường ở phía trước, cần đề phòng tình huống nguy hiểm vượt kè, tụt xuống vực sâu (thường có ở những chỗ ngoặt nguy hiểm).
Biển báo Đường ngầm Số hiệu biển báo: 216
Tên biển báo: Đường ngầm
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước những chỗ có đường ngầm (đường tràn). Đường ngầm là những đoạn đường vượt qua sông, suối, khe cạn mà nước có thể chảy tràn qua thường xuyên hoặc khi có lũ.
Bến phà Số hiệu biển báo: 217 
Tên biển báo: Bến phà
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp đến bến phà. Người sử dụng đường phải tuân theo nội quy bến phà.
Biển báo Cửa chui Số hiệu biển báo: 218
Tên biển báo: Cửa chui
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp đến những đường có cổng, kiểu cổng tò vò chắn ngang như cổng đường hầm, cổng thành, cầu vượt đường bộ dạng cầu vòm v.v...
Biển báo Dốc xuống nguy hiểm Số hiệu biển báo: 219
Tên biển báo: Dốc xuống nguy hiểm
Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp tới chỗ dốc nguy hiểm. Người lái các phương tiện phải chọn phương thức chạy xe cho phù hợp để xe xuống dốc một cách thuận lợi, an toàn
Biển báo Dốc lên nguy hiểm Số hiệu biển báo: 220
Tên biển báo: Dốc lên nguy hiểm
Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp tới chỗ dốc nguy hiểm. Người lái các phương tiện phải chọn phương thức chạy xe cho phù hợp để xe lên dốc một cách thuận lợi, an toàn
Biển báo Đường không bằng phẳng Số hiệu biển báo: 221a
Tên biển báo: Đường không bằng phẳng
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp tới đoạn đường có mặt đường không bằng phẳng, lồi lõm, sống trâu v.v... xe chạy với tốc độ cao sẽ bị nguy hiểm.
Biển báo Đường không bằng phẳng Số hiệu biển báo: 221b
Tên biển báo: Đường không bằng phẳng
Chi tiết báo hiệu: Báo hiệu đoạn "đường có sóng mấp mô nhân tạo (humps)" để hạn chế tốc độ xe chạy (biển được cắm kèm theo biển số 227 "Hạn chế tốc độ tối đa"), bắt buộc lái xe phải chạy với tốc độ chậm trước khi qua những điểm cần kiểm soát, kiểm tra...
Biển báo Đường trơn Số hiệu biển báo: 222
Tên biển báo: Đường trơn
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp tới đoạn đường có thể xảy ra trơn trượt đặc biệt là khi thời tiết xấu, mưa phùn cần tránh hãm phanh, tăng ga, sang số đột ngột hoặc xe chạy với tốc độ cao sẽ bị nguy hiểm. Khi gặp biển này tốc độ xe chạy phải giảm kịp thời và thận trọng.
Biển báo Vách núi nguy hiểm Số hiệu biển báo: 223
Tên biển báo: Vách núi nguy hiểm
Chi tiết báo hiệu: Biển báo nguy hiểm đường đi sát vách núi. Dùng để báo nguy hiểm cho lái xe lái cẩn thận.
Biển báo Đường người đi bộ cắt ngang Số hiệu biển báo: 224
Tên biển báo: Đường người đi bộ cắt ngang
Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp đến phần đường ngang dành cho người đi bộ sang qua đường. Gặp biển này các loại xe cộ phải nhường ưu tiên cho người đi bộ và chỉ được chạy xe nếu như không gây nguy hiểm cho người đi bộ.
Biển báo Trẻ em Số hiệu biển báo: 225
Tên biển báo: Trẻ em
Chi tiết báo hiệu: Báo trước là gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường như gần vườn trẻ, trường học, câu lạc bộ.
Biển báo Đường người đi xe đạp cắt ngang Số hiệu biển báo: 226
Tên biển báo: Đường người đi xe đạp cắt ngang
Chi tiết báo hiệu: Báo trước là gần đến chỗ thường có người đi xe đạp từ những đường nhỏ cắt ngang qua hoặc từ đường dành cho xe đạp đo nhập vào đường ô tô.
Biển báo Công trường Số hiệu biển báo: 227
Tên biển báo: Công trường
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành sửa chữa có người và máy móc đang làm việc trên mặt đường. Khi gặp biển báo này tốc độ xe chạy phải giảm cho thích hợp, không gây nguy hiểm cho người và máy móc trên đoạn đường đó.
Biển báo Đá lở Số hiệu biển báo: 228
Tên biển báo: Đá lở
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước gần tới một đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dụt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường, đặc biệt là ở những đoạn đường miền núi. Gặp biển này, người lái xe phải chú ý đặc biệt khi thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn và khi dừng hay đỗ xe sau những trận mưa lớn.
Biển báo Giải máy bay lên xuống Số hiệu biển báo: 229
Tên biển báo: Giải máy bay lên xuống
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước gần tới đoạn đường ở vùng sát đường băng sân bay và cắt ngang qua hướng máy bay lên xuống ở độ cao không lớn.
Biển báo Gia súc Số hiệu biển báo: 230
Tên biển báo: Gia súc
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước gần tới đoạn đường thường có gia súc thả rông hoặc lùa qua ngang đường nguy hiểm, đường ở vùng đồng cỏ của nông trường chăn nuôi, vùng thảo nguyên. Người lái xe có trách nhiệm dừng lại bảo đảm cho gia súc có thể qua đường không bị nguy hiểm.
Biển báo Thú rừng vượt qua đường Số hiệu biển báo: 231
Tên biển báo: Thú rừng vượt qua đường
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước gần tới đoạn đường thường có thú rừng qua đường như đường đi qua khu vực rừng cây hay khu cấm săn bắn.
Biển báo Gió ngang Số hiệu biển báo: 232
Tên biển báo: Gió ngang
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước gần tới đoạn đường thường có gió ngang thổi mạnh nguy hiểm. Người lái xe cần phải điều chỉnh tốc độ xe chạy cho thích hợp, đề phòng tình huống gió thổi lật xe.
Biển báo Nguy hiểm khác Số hiệu biển báo: 233
Tên biển báo: Nguy hiểm khác
Chi tiết báo hiệu: Để báo trên đường có những nguy hiểm khác.
Biển báo Giao nhau với đường hai chiều Số hiệu biển báo: 234
Tên biển báo: Giao nhau với đường hai chiều
Chi tiết báo hiệu: Trên đường một chiều, biển này để báo trước sắp đến chỗ giao nhau với đường hai chiều
Biển báo Đường đôi Số hiệu biển báo: 235
Tên biển báo: Đường đôi
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp đến đoạn đường đôi (chiều đi và chiều về phân biệt rõ ràng bằng giải phân cách cứng)
Biển báo Hết đường đôi Số hiệu biển báo: 236
Tên biển báo: Hết đường đôi
Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp kết thúc đoạn đường đôi (đoạn đường hết giải phân cách). Đường đôi chỉ được chia bằng vạch sơn không phải đặt biển này.
Biển báo Cầu vòng Số hiệu biển báo: 237
Tên biển báo: Cầu vòng
Chi tiết báo hiệu: Dùng để nhắc nhở lái xe cho cẩn thận. Biển đặt ở nơi thích hợp trên đoạn đường sắp sửa đến chiếc cầu có độ vồng rất lớn ảnh hưởng tới tầm nhìn.
Biển báo Đường cao tốc phía trước Số hiệu biển báo: 238
Tên biển báo: Đường cao tốc phía trước
Chi tiết báo hiệu: Biển này nhằm để báo cho các phương tiện đi trên đường biết có "Đường cao tốc phía trước".
Biển báo Đường cáp điện ở phía trên Số hiệu biển báo: 239
Tên biển báo: Đường cáp điện ở phía trên
Chi tiết báo hiệu: Biển này để cảnh báo nơi có đường dây điện cắt ngang phía trên tuyến đường, thường kèm theo biển phụ 509 "Chiều cao an toàn" ở phía dưới.
Biển báo Đường hầm Số hiệu biển báo: 240
Tên biển báo: Đường hầm
Chi tiết báo hiệu: Dùng để nhắc lái xe chú ý đi chậm lại, biển đặt ở nơi thích hợp mà đường sắp sửa đi vào đường hầm chạy hai chiều, mà chiếu sáng lại không tốt.
Biển báo Thôn bản Số hiệu biển báo: 241
Tên biển báo: Thôn bản
Chi tiết báo hiệu: Dùng để nhắc lái xe lái cẩn thận. Biển được đặt ở nơi đường sắp đi qua khu dân cư, thị tứ mà lái xe lại không có đủ tầm nhìn, hoặc bị hạn chế tầm nhìn.
Biển báo Chỗ đường sắt cắt đường bộ Số hiệu biển báo: 242a
Tên biển báo: Chỗ đường sắt cắt đường bộ
Chi tiết báo hiệu: Tại chỗ giao nhau đường sắt chỉ có một đường cắt ngang đường bộ.
Biển báo Chỗ đường sắt cắt đường bộ Số hiệu biển báo: 242b
Tên biển báo: Chỗ đường sắt cắt đường bộ
Chi tiết báo hiệu: Tại chỗ giao nhau đường sắt có từ hai đường cắt ngang đường bộ.
Biển báo Đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc Số hiệu biển báo: 243
Tên biển báo: Đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị sắp đi qua đoạn đường có đường sắt cắt qua, nếu ở nơi giao cắt với đường bộ không có người gác mà trên mặt đường có biển báo “gần vạch tín hiệu của đường sắt giao nhau cùng mức” thì phải đặt thêm kí hiệu đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc ở phía dưới biển báo “giao cắt với đường bộ của đường sắt không có người gác”. Kí hiệu đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc có ba loại. Loại thứ nhất đặt ở nơi cách nơi giao nhau với đường sắt 50 mét. Loại thứ hai và ba đặt cách nới giao cắt đường sắt 100 mét và 150 mét.
Biển báo Đoạn đường hay xảy ra tai nạn Số hiệu biển báo: 244
Tên biển báo: Đoạn đường hay xảy ra tai nạn
Chi tiết báo hiệu: Dùng để báo nguy hiểm lái xe chú ý đoạn đường phía trước thường xảy ra tai nạn để lái xe cần đặc biệt chú ý. Biển được đặt ở vị trí thích hợp nơi sắp vào đoạn đường thường xảy ra tai nạn.
Biển báo Đi chậm Số hiệu biển báo: 245
Tên biển báo: Đi chậm
Chi tiết báo hiệu: Dùng để nhắc lái xe giảm tốc độ đi chậm. Biển đặt ở vị trí thích đáng trước khi đến đoạn đường yêu cầu đi chậm.
Biển báo Chú ý chướng ngại vật Số hiệu biển báo: 246a
Tên biển báo: Chú ý chướng ngại vật
Chi tiết báo hiệu: Dùng để báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ theo chỉ dẫn trên biển báo. Biển này đặt ở vị trí thích hợp trước khi đến đoạn đường có chướng ngại vật.
Biển báo Chú ý chướng ngại vật Số hiệu biển báo: 246b
Tên biển báo: Chú ý chướng ngại vật
Chi tiết báo hiệu: Dùng để báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ theo chỉ dẫn trên biển báo. Biển này đặt ở vị trí thích hợp trước khi đến đoạn đường có chướng ngại vật.
Biển báo Chú ý chướng ngại vật Số hiệu biển báo: 246c
Tên biển báo: Chú ý chướng ngại vật
Chi tiết báo hiệu: Dùng để báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ theo chỉ dẫn trên biển báo. Biển này đặt ở vị trí thích hợp trước khi đến đoạn đường có chướng ngại vật.

Biển chỉ dẫn đường bộ Việt Nam

 

 

Nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 448 để báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác trong hành trình

Biển chỉ dẫn đường bộ Việt Nam

Biển phụ đường bộ Việt Nam

Nhóm biển phụ gồm có 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 501 đến biển số 509, được đặt kết hợp với các biển báo nguy hiểm, báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ xung để hiểu rõ các biển đó hoặc được sử dụng độc lập.

Biển phụ đường bộ Việt Nam

CÁC HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN: 

Năm
thực hiện
Nội dung
2012
Hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống đèn giao thông qua cầu tại Rạch Giá
2012
Hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống đèn cảnh báo chớp vàng trên Quốc Lộ 1A địa phận tỉnh Long An
2013
Hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống đèn giao thông cho toàn bộ thành phố KAMPONG CHAM ( Campuchia)
2013
Hợp đồng cung cấp hệ thống biển hiệu giao thông trong khu công Nhơn Trạch - Đồng Nai
2013
Hợp đồng cung cấp hệ thống biển hiệu giao thông tại xã Bà Điểm-Hóc Môn
2014
Hợp đồng cung cấp hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại thành phố Phongsaly (Lào)
2014
Hợp đồng cung cấp hệ thống đèn tín hiệu giao thông, chiếu sáng, cổng chào tại xã Tân Hưng - tình Long An
  2014
Hợp đồng cung cấp hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại thành phố Phongsaly (Lào)
2014
Hợp đồng cung cấp hệ thống đèn cảnh báo chớp vàng địa phận tỉnh Bình Dương
2014
Hợp đồng cung cấp hệ thống đèn cảnh báo chớp vàng địa phận tỉnh DakLak
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
Ðịa chỉ : 48/5V Bà Điểm 8, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn
Ð : 08. 6681 9008 - Hotlline : 0915 999 472 (Mr.Phúc)
 
liên hệ công ty Châu Gia Phát